search error_outline

H22 City Expo

Sommarens H22 City Expo är en internationell stadsmässa där resultatet av stadens, och alla våra samarbetspartners, innovationsarbete visas upp. Vi bjuder in världen för att testa och lära tillsammans med oss. Men självklart kommer det också bli en stor folkfest och en möjlighet att uppleva helt nya saker – att våga, testa och göra!

Som H55 och H99, men ändå inte

Genom H22 City Expo bygger vi vidare på en stolt tradition. 1955 genomfördes H55, en världsutställning med fokus på design och hantverk som lockade en miljon besökare. Under H99 låg fokus på utvecklingen av ett nytt bostadsområde i norra hamnen. H22 City Expo är en del av traditionen men samtidigt något helt annat och mer omfattande. City expot ska belysa hela vår stad, bjuda in till spännande upplevelser och visa upp helt nya lösningar som på olika sätt ökar livskvaliteten för alla helsingborgare.

Här hittar du allmän information om stadsmässan H22 City Expo. Klicka dig in på varje område för att läsa mer om dem.

H22 City Expo är inget inhägnat område utan stora delar av Helsingborg är mässområde. En hel del av det vi visar upp kommer också att finnas kvar efter stadsmässan.

De 17 globala målen genomsyrar H22 City Expo

År 2015 antog FN:s medlemsländer Agenda 2030, en universell agenda för hållbar utveckling som innehåller sjutton globala mål som ska uppnås till år 2030. Hållbar utveckling omfattar tre dimensioner: social, ekonomisk och miljömässig utveckling.

De globala målen ska genomsyra H22 City Expo och stadens innovationsarbete. Under expots första vecka hålls bland annat mötet H22 +50 Sessions inför konferensen Stockholm +50. Målet är att öka tempot i omställningen mot hållbara och gröna samhällen, fler jobb och en miljö i balans för alla.  Läs mer om de globala målen hos FN.

H22 City Expo certifieras som ett Hållbart Evenemang

H22 City Expo vill vara med att göra skillnad i omställningen för en hållbar framtid. Därför väljer vi att certifiera hela stadsmässan som ett Hållbart Evenemang, en certifiering som utfärdas av Greentime. Det innebär att vi i planeringen inför H22 City Expo har tagit höjd för hållbarhet när det gäller såväl miljöpåverkan som arbetsgivarfrågor och social hållbarhet.

Läs mer om certifieringen på greentime.se.

På ett stort evenemang blir det mycket avfall. Vi uppmanar såväl partners och programägare som besökare, personal och värdar att alltid sopsortera och återvinna och hjälpas åt att se till så det är snyggt och rent runtomkring oss.

Vi strävar efter att minimera plastprodukter och andra engångsprodukter. Likaså när det gäller engångsmaterial som finns i infohubbarna som kartor, öronproppar och informationsblad. Vi delar bara ut det vid behov eftersom vi inte vill använda mer än det absolut nödvändigaste.

H22 City Expo finns på fyra områden i Helsingborg

Stadsmässan är indelad i fyra områden: City, Oceanhamnen, Drottninghög och Slottshagen. Varje område har ett eget tema, egen färg och en egen superhjälte. Aktiviteterna i områdena speglar områdets tema.

I områdena pågår stadsmässan samtidigt som vardagslivet rullar på för dem som bor och arbetar i Helsingborg. Det gör att vi både kommer att möta besökare som har valt att komma till expot för att se eller uppleva något och vi kommer att möta dem som är på väg någonstans och stannar till för att något fångar deras intresse. Eller besökare som faktiskt missat att det är en stadsmässa men blir nyfikna och vill veta mer om vad som händer och vad de kan göra.

Därför behöver vi som är värdar kunna berätta om vad expot är och vad som händer i området vi är i. Men vi behöver också kunna berätta att det finns andra områden och vad besökaren kan göra och uppleva där. Det kommer att finnas guidade turer i områdena City, Drottninghög och Oceanhamnen, både med guide och som digital rundtur som besökaren kan göra själv med sin telefon.

Under H22 City Expo pågår det även aktiviteter som är kopplade till stadsmässan på andra områden i staden. Här kan du läsa mer om dem.

Här kan du se de fyra expoområdena. City är markerat med lila, Oceanhamnen med blått, Slottshagen med grönt och Drottninghög med rött. På Fredriksdal muséer och trädgårdar, som är markerat med vitt, händer det också mycket och under expots öppettider leds fotgängarna genom området.

Stadsmässans öppettider

H22 City Expo pågår i sammanlagt 35 dagar: den 30 maj – 3 juli.

Stadsmässan har öppet måndag till fredag klockan 09.00–19.00, lördag och söndag klockan 10.00–17.00.

Nationaldagen den 6 juni är en röd dag men stadsmässan håller öppet som en måndag.

På midsommarafton den 24 juni och midsommardagen 25 juni är stadsmässan stängd. Då kan besökarna gärna fira midsommar på Fredriksdal.

Det kostar inget att gå på mässan och det behövs ingen inträdesbiljett. En del programpunkter kan dock behöva förbokas och några har inträde. Det står då angivet i programpunkten.

I varje område finns det även kultur- och nöjesaktiviteter som håller öppet längre än stadsmässan. Kultur och nöje håller öppet måndag till torsdag samt söndag till klockan 21.00, fredag och lördag till klockan 23.00.

I maj får alla skånska hushåll en tidning om H22 City Expo. Tidningen delas ut som bilaga i Lokaltidningen. Här kan du läsa en webbversion av tidningen.

En infohubb i varje område

I varje expo-område finns en infohubb, ett informationscenter. Här kan besökare få svar på frågor, se vad som händer i området och få tips och inspiration. Därför har du som värd stor nytta av infohubben, där både du och besökare kan få hjälp.

Varje hubb är utformad efter just det områdets tema. På ena sidan finns en stor karta som visar hur området ser ut. Det kommer också finnas möjlighet att själv klicka sig fram på en skärm.

Det är fritt wifi vid infohubben, så den som hellre söker på sin egen telefon kan surfa gratis. Den mesta information är digital och besökarna hittar den själva genom H22 City Expos webbplats H22cityexpo.se.

I och runt infohubbarna kommer informationsvärdarna att hjälpa till att svara på frågor, tipsa om vad som händer i området och se till att våra besökare känner sig välkomna. Men tänk på att vi alla som hjälper till på expot får räkna med att kunna svara på frågor och hjälpa till om någon undrar något eller behöver hjälp. Om du får en fråga du inte kan svara på själv, kan du alltid hänvisa till områdets infohubb.

Infohubbarnas öppettider

Infohubbarna har öppet:

  • måndag till fredag klockan 09.00-19.00 (City 07.00- 20.00)
  • lördag klockan 10.00-22.00
  • söndag klockan 10.00-17.00.

Varje område har sin egen superhjälte

Varje område har en egen superhjälte med en superkraft som passar områdets tema. Superhjälten vänder sig till barn, främst i åldern 5-11 år, och hjälper till att berätta om aktiviteterna. De kan finnas i korta tecknade filmer, i en pysselbok och på informationsskyltar som vänder sig direkt till barn.

Superhjältarna har superkrafter som utgår ifrån de fyra elementen vatten, vind, eld och luft och som passar in i de olika områdena. I vintras kunde barn och ungdomar ge förslag på vad superhjältarna skulle heta och de fick då namnen Larve, Blubba, Eldar och Vinda.

Superhjältarna besöker skolorna

Redan innan expot möter skolbarn i förskolan och årskurs 1-3 superhjältarna i ett utbildningsmaterial om de globala målen. På så vis känner barnen igen superhjältarna när de kommer till expot och efter expot kan de sedan fortsätta arbeta med de globala målen.

Barn och ungdomar har deltagit aktivt i flera programpunkter som presenteras under expot. I ett projekt klurar till exempel skolungdomar på framtidens stadsdelar och bygger modeller av sina idéer. Läs mer om projektet på stadens innovationssida.

Alla Skånes skolklasser är inbjudna till expots två första veckor då skolorna fortfarande är igång.

Kungligt besök på H22 City Expo

Kronprinsessan Victoria är med vid invigningen i Slottshagen klockan 16.00-18.00 den 31 maj. Hon kommer även att besöka flera programpunkter under expon, som till exempel FN-konferensen H22 +50 Sessions, den cirkulära utvecklingsanläggningen Recolab samt Havoteket som är en interaktiv utställning med fokus på marin hållbarhet.

Drottning Silvia, som länge har haft ett stort engagemang för demensvården, kommer under sitt besök bland annat att inviga Minnenas och kunskapens trädgård, en park särskilt utformad för personer med kognitiva svårigheter. Där öppningstalar drottningen och medverkar vid seminariet “Den demensvänliga staden” (enbart för inbjudna).

Drottningen kommer även att inviga SilviaBo, ett tryggt och anpassningsbart boende som har utvecklats av Stiftelsen Silviahemmet, BoKlok och Ikea.

H22 Talks – Föredrag om Helsingborgs innovationsresa

Varje dag under hela H22 City Expo erbjuds ett brett utbud av H22 Talks. Ett H22 Talk är en kortare föreläsning på mellan 30 och 90 min på olika innovativa och intressanta teman med en smart, hållbar och omtänksam stad i fokus. Vi har tre olika scener, en i city, en på Drottninghög och en i Oceanhamnen.Det kommer finnas chans till drop-in men för att säkra sin plats bör den bokas i förväg.

På h22cityexpo.se finns alla Talks samlade. 

Bland H22 Talks finns fyra ”kärntalks” som berättar om Helsingborgs stads utvecklingsresa och innovationsarbete. Dessa föredrag hålls varje vardag* under hela expot:

Helsingborgsresan

Kommunstyrelsens ordförande Peter Danielsson och stadsdirektör Palle Lundberg delar med sig av lärdomar och erfarenheter från de senaste tio årens arbete med att utveckla staden till att bli en av Europas mest innovativa och gröna städer. De berättar om resans strategiska vägval, konkreta lösningar och lärdomar.

På h22cityexpo.se kan du läsa mer om Helsingborg som innovativ och grön stad

Från vision till verklighet

Helsingborg har utsetts till en av Europas mest innovativa städer och i detta talk delar vi med oss hur organisationen arbetat med kultur, struktur och förmåga att främja innovation på alla nivåer.

På h22cityexpo.se kan läsa mer om resan från vision till verklighet.


H22-resan

Följ med på resan som berättar om H22 – Helsingborg stads långsiktiga satsning på välfärd, stadsutveckling och innovation för att ge alla i Helsingborg högre livskvalitet.

Detta talk hålls av tre olika föredragshållare. Lyssna på hur det gick till när H22 City Expo gick från idé till verklighet med:

Projektchef Soraya Axelsson

Projektledare Kristin Engholm

Projektledare Caroline Nilsson

*Dessa Talk hålls inte varje vardag.

Drottninghögresan

Helsingborgshem tar oss med på resan genom utvecklingsarbetet på Drottninghög där vi både blickar bakåt, pratar samtid och spanar framåt.

På h22cityexpo.se kan du läsa mer om utvecklingsarbetet