search error_outline

Vad är H22?

H22 är något som angår oss alla. Det handlar om dig, dina nära och den stad vi vill leva i. Det handlar om lösningar på dagens och morgondagens utmaningar. Om att skapa en smartare, mer hållbar och omtänksam stad. Hur ser framtidens skola ut? Hur minskar vi vår klimatpåverkan? Hur tillgodoser vi de äldres nya och växande behov? Och hur ökar vi invånarnas trygghet? Det handlar om livskvalitet.

Resan mot en smartare och mer omtänksam stad!

H22 är en långsiktig satsning på välfärd, stadsutveckling och innovation. Det är mängder av spännande lösningar som ska ge alla i Helsingborg högre livskvalitet.

Arbetet med H22 är tvådelat:

  1. En satsning på innovation – resan mot en smartare, mer omtänksam och hållbar stad.
  2. Ett city expo, en stadsmässa där vi sätter ljuset på allt det som skapats fram till 2022 och tar sats mot framtiden.

Genom H22 sätter vi fokus på kulturen, strukturen och förmågan att bli en mer innovationsdriven stad.

Satsningen bekostas genom en utdelning på 250 miljoner kronor från Helsingborgs Hamn, ett av Helsingborgs stad helägda bolag. 132 miljoner investeras i förvaltningarnas och nämndernas innovationsarbete och 118 miljoner i arbetet med uppbyggande av innehåll och genomförande av H22 City Expo.

Varför behövs innovation?

För 200 år sedan bodde 90 procent av Sveriges befolkning på landsbygden. Idag är det nästan tvärtom, 85 procent bor i tätorter. Ökad trafik, trångboddhet och klimatproblem är bara några av de utmaningar som städer idag måste tänka på i sin framtida utveckling. Helsingborg är inget undantag.

Städer är också mer utsatta för exempelvis pandemier och luftföroreningar. Vi vet att det är viktigare än någonsin att snabbt kunna ställa om för att våra invånare fortsatt ska kunna känna sig trygga.

I Helsingborg ökar andelen äldre och barn samtidigt som den arbetande befolkningen minskar. Parallellt ökar förväntningarna på stadens service. Det betyder att vi i framtiden måste leverera samma, eller bättre, service men med mindre resurser. Vi måste helt enkelt tänka om och tänka nytt.

Framtiden kommer med utmaningar men också med möjligheter

Den digitala utvecklingen och ny teknik öppnar för intressanta lösningar. Men det är inte artificiell intelligens (AI), robotar eller uppkopplade sensorer i sig som kommer att ge helsingborgarna högre livskvalitet. Istället handlar det om hur vi matchar den nya tekniken med invånarnas verkliga behov. En smart stad är inte bara en stad som satsar på tekniska lösningar. Det är en stad som bjuder in till samarbete med invånare, stadens föreningsliv, universitet, näringsliv och internationella aktörer. Och det är precis det H22 handlar om.

En av Europas mest innovativa städer

Visste du att Helsingborg blivit utsedd till en av Europas mest innovativa städer? Det innebär att vi kan locka till oss innovatörer från hela världen.

Här kan du läsa mer om Helsingborgs stads innovationsarbete och om de närmare 300 innovationsinitiativ som hittills kommit fram.

H22:s tidsresa

2012
Beslut tas om vision Helsingborg 2035.

2019
Beslut tas om att öka takten på innovationsarbetet genom H22.

2020
Helsingborg blir utsedd till en av Europas mest innovativa städer.

2021
Innovationsarbetet är i full gång med siktet inställt på nästa stora hållplats.

2022
Innovationsarbetet visas upp och vi tar nya kliv genom samarbete och lärdomar.

2035
Helsingborg är en skapande, pulserande, gemensam, global och balanserad stad.

Genom H22 samlar vi den gemensamma kraften

Många kommuner tampas idag med likartade utmaningar. Det som är unikt i Helsingborg är hur vi väljer att möta dem, nämligen genom samarbete och innovation. H22 handlar lika mycket om att vi ska lära oss av andra som att vi ska dela med oss av våra erfarenheter.

Över 100 företag och organisationer är partner till H22 och har valt Helsingborg för att testa och utveckla framtidens idéer. H22:s samarbetspartner ligger långt fram inom sitt respektive fält och är med och formar livet i staden. Partnerskapet utgår från vilka satsningar vi gör tillsammans för att öka livskvaliteten i Helsingborg. Genom H22 City Expo blir Helsingborg en internationell arena där de smartaste lösningarna exponeras och utforskas. Det bidrar till att Helsingborg blir en attraktiv stad att samarbeta med.

Genom att blanda perspektiv och erfarenhet får vi både högre höjd och hastighet i innovationsarbetet.

Här berättar Caroline Nilsson, projektledare för partners, om vårt viktiga samarbete med våra partners.

Titta gärna på den här filmen som är en inspelning från vår digitala invånarträff som hölls i april 2022.